Yhdistyksemme

Linkkejä

 

Pam Kokkolanseudun osasto 070 syntyi 1.1.2009, kun ammattioastot Hotelli- ja Ravintola-alan Kokkolanseudun osasto (725) ja Kokkolanseudun osasto (070) yhdistyivät.

Nykyinen ammattiosasto on tarkoitettu kaikille Pamilaisilla palvelualoilla työskenteleville.

 

Mikä on ammattiosasto?

Jokainen jäsen liittyy ammattiosastoon liittyessään liittoon. Osastot ovat itsenäisiä yhdistyksiä, jotka puolestaan muodostavat liiton (PAM). Oman osastosi numeron löydät esim. jäsenkortista. Osastoissa päätösvaltaa käyttää syyskokouksen valitsema johtokunta, sinne siis!

Ammattiosastot

 • edustavat jäseniään liitossa
 • tekevät aloitteita
 • vaikuttavat palvelualojen työntekijöiden työ- ja elinoloihin
 • tarjoavat palveluita jäsenilleen
 • järjestävät jäsenille erilaisia tapahtumia

Oman ammattiosastonsa kautta jäsenet voivat

 • tehdä aloitteita esimerkiksi alan työehtosopimusten parantamiseksi
 • osallistua koulutukseen ja muihin vapaa-ajan tapahtumiin
 • osallistua työpaikkatoimintaan
 • tehdä ehdotuksia ja olla päättämässä, mitä toimintaa osasto järjestää

Työpaikalla päätettävien asioiden lisäksi ammattiosastot jäsenineen vaikuttavat koko ympäröivään yhteiskuntaan. Ne tekevät esimerkiksi esityksiä työelämän lainsäädännön kehittämiseksi.

Tietoa PAM-lehdestä ja nettisivuilta

Tietoa ammattiosastosi toiminnasta saat

 • PAM-lehdestä, jossa osastot ilmoittavat kokouksista ja tapahtumista
 • osastosi omilta www-sivuilta
 • PAMin nettisivuilta /www.pam.fi/